Hospitalización obstétrica

Habitación de paciente ( Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón 2017)